Agenti a distributoři

Sirane má síť agentů a distributorů po celém světě. Mezi země, kde jsme zastoupeni, patří

  • Belgie
  • Německo
  • Lucembursko
  • Nizozemsko
  • Nový Zéland
  • Slovinsko (a Balkán)

Kromě toho jsou regiony následujících zemí zastoupeny zámořskými závody Společnosti Sirane

Afrika (subsaharská)

Sirane Jižní Afrika (Jižní Afrika)

Pokrývá celou subsaharskou Afriku

Bývalé ruské republiky

Sirane Vostok (Rusko)

Zahrnuje Ruskou federaci a tyto republiky:

Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Ázerbájdžán, Arménie, Turkmenistán, Tádžikistán a Gruzie

Střední Amerika

Sirane Střední Amerika (Mexiko)

Pokrývá Mexiko a celou Střední Ameriku

Východní Evropa

Sirane Střední a východní Evropa (Česká republika)

Pokrývá Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko

Střední východ

Sirane Blízký východ

Pokrývá všechny země na Blízkém východě

Sign up for our Newsletter: