Bidenova administrativa si klade smělé cíle v oblasti bioproduktů, ale co recyklační infrastruktura?

Bidenova administrativa si klade smělé cíle v oblasti bioproduktů, ale co recyklační infrastruktura?

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena si klade „odvážné cíle“ nahradit v příštích dvou desetiletích 90 % plastů na bázi fosilních paliv alternativami na biologické bázi.

Lze říci, že zpráva se setkala se smíšenými reakcemi – objevují se názory, že jde o krok správným směrem, ale také pochybnosti o její proveditelnosti. Organizace Greenpeace sice uvítala pokus o řešení krize znečištění plastem, ale zároveň uvedla, že se míjí účinkem a neřeší hlavní příčinu problému znečištění plastem.

Zdá se však, že reakce celého odvětví je překvapivě nedostatečná. Zdálo se, že kromě Greenpeace má k tomuto tématu co říci jen velmi málo lidí.

Ve zprávě, která byla zveřejněna 22. března, Úřad Bílého domu pro vědeckou a technologickou politiku (OSTP) nastínil podle svých slov odvážné cíle, které mají pomoci USA stát se lídrem v oblasti bioekonomických technologií, vyrábět chemikálie s nízkou uhlíkovou náročností, bojovat proti změně klimatu a posílit domácí dodavatelské řetězce.

„Do 20 let [the US should] předvede a zavede nákladově efektivní a udržitelné cesty k přeměně výchozích surovin na bázi bio na polymery recyklovatelné podle návrhu, které mohou ve velkém měřítku nahradit více než 90 % dnešních plastů a dalších komerčních polymerů,“ uvádí se ve zprávě.

Podle zprávy jsou plasty cílem, protože jsou hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů – jejich velikost dnes odpovídá celosvětovému leteckému průmyslu – a podle prognóz budou rychle růst a do roku 2050 budou představovat více než 20 % celosvětové roční spotřeby fosilních paliv.

„Proto existuje naléhavá globální potřeba rychle umožnit oběhové hospodářství pro dnešní výrobu polymerů na bázi fosilního uhlíku a získat chemické stavební kameny pro budoucí recyklovatelné plasty z biologických a odpadních zdrojů,“ uvádí se ve zprávě. „Kromě toho je dobře známo, že odpadní plasty hromadící se na skládkách a v širším životním prostředí představují celosvětovou krizi znečištění.“

Vyzvala také k přepracování konstrukce plastů s cílem zlepšit jejich vlastnosti po skončení životnosti, jako je recyklovatelnost a kompostovatelnost, k vývoji pilotních procesů pro nové technologie zpracování polymerů a k výzkumu přeměny ligninu a hemicelulózové biomasy na plasty.

„Biotechnologické inovace mohou vytvořit nové postupy pro výrobu produktů od aktivních farmaceutických složek až po biopaliva, chemikálie, plasty, enzymy, kritické materiály a další,“ uvádí zpráva. „Nejmodernější zařízení pro biomanufacturing mohou vést k dlouhodobým úsporám výrobních nákladů a transformovat domácí výrobu tak, aby byla udržitelnější a snížila dopady na životní prostředí ve srovnání s tradičními výrobními postupy.“

Co na to Greenpeace? V reakci na oznámení, že Bidenova administrativa si klade za cíl nahradit 90 % plastů biomateriály, Kate Melgesová, vedoucí projektu Greenpeace USA zaměřeného na plasty, uvedla: „Je sice povzbudivé, že Bidenova administrativa podnikla první kroky k řešení krize znečištění plasty, ale minula se cílem.

„Tento plán neodpovídá rozsahu problému. Zaměřením se na bioplasty a recyklaci se administrativa nezabývá hlavní příčinou problému znečištění plasty: musíme přestat vyrábět jednorázové plasty a přejít na systémy opakovaného plnění a používání, nikoli se zabývat falešnými řešeními, jako je recyklace a nahrazování materiálů. Výzkum Greenpeace USA jasně ukázal, že recyklace plastů je slepou uličkou.

„Vlády celého světa nyní jednají o globální smlouvě o plastech, což je jedinečná příležitost, jak řešit krizi znečištění plastem. Bidenova administrativa má obrovskou příležitost podpořit právně závaznou globální smlouvu, která omezí výrobu plastů a upřednostní jejich opětovné použití a doplňování. Cokoli jiného bude mít za následek větší znečištění z výroby plastů, které otráví naše komunity, a více plastů, které zanesou naše oceány. Rozhodnutí, které prezident Biden v této zásadní otázce učiní, pomůže definovat jeho odkaz – jako někoho, kdo pomohl tuto krizi ukončit, nebo někoho, kdo ji nechal dále vymknout kontrole.“

Hledat vyvážené názory na Bidenovy „smělé cíle“ není snadné. Koneckonců, každý, kdo se vyjadřuje k podobným otázkám, má obvykle nějaký důvod k tomu, aby mu byly položeny. Jsou zapojeni buď v plastikářském průmyslu, v průmyslu bioplastů, nebo v ekologických kampaních.

Při čtení řady zpráv byli dotazováni Stephen Croskey, generální ředitel společnosti Danimer Scientific (výrobce biopolymerů), Greenpeace a zástupce organizace Port Arthur Community Action Network (organizace na podporu environmentální spravedlnosti).

Když Plastics News zveřejnily tento příběh, s nikým nemluvily. Žádný další komentář nebo náhled. Skoro to vypadá, jako by se k tomu nikdo, kdo má na příběhu zájem, nechtěl vyjádřit.

Stephen Croskrey, generální ředitel společnosti Danimer Scientific, uvedl pro Packaging Insights, že „toto oznámení je přirozeným výchozím bodem pro důležitou diskusi o tom, čeho lze dosáhnout spoluprací soukromého sektoru a všech úrovní státní správy“.

Myslím, že má pravdu, ale musí to být vyvážený rozhovor.

No, ještě jste nám neřekli svůj názor, slyším někoho křičet zezadu. Nemohu předstírat, že jsem odborník na trh s bioplasty v USA nebo na recyklační infrastrukturu. Společnost Sirane nedávno otevřela výrobní závod v Grand Prairie v Texasu (který se zaměří na flexibles, a zejména na bariérové papíry, které využívají bariérové nátěry na bázi bio).

Naše papíry jsou natírané – nátěr jim dodává bariérové vlastnosti a zároveň je tepelně utěsňuje. Povlaky jsou 100% přírodního původu a jsou udržitelné. Jsou recyklovatelné z papíru a jsou ideálním řešením pro balení mnoha výrobků, ale nehodí se na všechno, co známe, a plastové sáčky a fólie mají stále své místo.

Na základě svých znalostí britského odvětví vím, že pumpování všech peněz do recyklovatelných materiálů vyřeší jen polovinu problému, pokud recyklační infrastruktura není soudržná a schopná tyto materiály odvážet po celé zemi. Ve Spojeném království je v tomto ohledu ještě velký kus cesty před námi a jsem si jistý, že ve Spojených státech tomu není jinak.

Bio alternativy však rozhodně mohou být součástí řešení. Greenpeace má pravdu, přechod na systémy opakovaného plnění a použití by pomohl. Vždy však bude potřeba flexibilní balení. V nejbližší době se to nikam neposune. Investovat čas a peníze do vývoje „recyklovatelných plastů“ musí být jistě dobré.

MARK LINGARD, MARKETINGOVÝ MANAŽER

Author Details

Mark Lingard

Mark Lingard

Mark Lingard is Sirane's Marketing Manager

Click here to see more articles from Mark Lingard

Sign up for our Newsletter: