Jednotrubicové transportní sáčky na vzorky s tlakem 95 kPa a integrovanou absorpční vložkou

Jednotrubicové transportní vaky na vzorky s tlakem 95 kPa a integrovanou absorpční vlož kou jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečné a vyhovující skladování a přepravu diagnostických a klinických vzorků, infekčních a nebezpečných materiálů, chemikálií, léčiv a vzorků z životního prostředí.

Tyto nezávisle certifikované tlakové vaky jsou v souladu se všemi příslušnými přepravními předpisy.

  • Splňuje příslušné přepravní předpisy včetně UN2814-UN2900, UN3373 a pokynů pro balení 650.
  • Poskytuje efektivní sekundární balení pro klinické diagnostické vzorky a biologické vzorky.
  • Má nepropustné samolepicí uzávěry, je odolný proti propíchnutí, má vytištěné informace o sledování atd.
  • Schopnost odolat tlaku 95 kPa
  • Lze použít v kombinaci s dalšími produkty z naší řady Safe-Hold a získat tak kompletní řešení.
  • Lze použít s naší absorpční podložkou měnící barvu – Safe-Hold Alert
  • Nezávisle testováno a ověřeno
  • Absorpční tlumicí vrstva uvnitř nasává kapalinu. Vnější, vodotěsná fólie zajišťuje tekutý kryt

Sign up for our Newsletter: