Jednorurowe worki do transportu próbek 95 kPa ze zintegrowaną chłonnością

Jednorurowe torby do transportu próbek 95 kPa ze zintegrowaną chłonnością zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania i transportu próbek diagnostycznych i klinicznych, materiałów zakaźnych i niebezpiecznych, chemikaliów, farmaceutyków i próbek środowiskowych.

Te niezależnie certyfikowane worki ciśnieniowe są zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami transportowymi.

  • Zgodne z odpowiednimi przepisami transportowymi, w tym UN2814-UN2900, UN3373 i Instrukcją Pakowania 650.
  • Zapewnia skuteczne opakowanie wtórne dla klinicznych próbek diagnostycznych i próbek biologicznych
  • Wyposażone w szczelne zamknięcia samoprzylepne, odporne na przebicie, nadrukowane informacje o śledzeniu itp.
  • Wytrzymałość na ciśnienie 95 kPa
  • Może być stosowany w połączeniu z innymi produktami z naszej oferty Safe-Hold w celu uzyskania kompletnego rozwiązania
  • Może być używany z naszym wkładem chłonnym zmieniającym kolor – Safe-Hold Alert
  • Niezależnie testowany i weryfikowany
  • Chłonna warstwa amortyzująca wewnątrz pochłania ciecz. Zewnętrzna, wodoodporna powłoka zapewnia ochronę przed cieczami

Sign up for our Newsletter: