Leśnictwo

Produkty dla przemysłu leśnego obejmują szereg niezawierających plastiku schronień na drzewa. Te nadające się do recyklingu osłony drzew w końcu rozpadną się na miejscu.

Sign up for our Newsletter: