Wyświetlacz detaliczny

Opakowania do ekspozycji detalicznej, w tym opakowania gotowe na półkę (SRP), wolnostojące jednostki ekspozycyjne (FSDU), paski z klipsem i inne. Możemy zaprojektować we własnym zakresie, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i graficznym, jeśli jest to wymagane.

Sign up for our Newsletter: